Mevcut üretim süreçlerinde kullanılan ekipman ve makinelerinin değerlendirilmesi, alternatif çözümlerin ve iyileştirilmelerin sunulması.
Üreticiye, üretim tesisinde kullandığı her türlü teknik ve sarf malzemesini temin etmek ve bu sayede işgücü, zaman ve stok maliyetini düşürmek.
Firmalara üretim, ürün iyileştirme, ambalajlama ve stoklama prosesleri için yeni projeler geliştirmek ve uygulamak.
Ürün geliştirme ve yalın üretim projelerine dahil olup, proseslerde ve dar boğazlardaalternatif çözümler yaratmak ve sunmak.
Üretim tesisinde kullanılan tüm teknik ve sarf malzemeleri için alternatif tedarikçiler bulmak ve alternatif ürünler sunmak.
Zamanında teslimat (‘’Just in time’’) süreçlerini etkilemeyecek şekilde malzeme tedarikini sağlamak. Olmuş olan aksaklıkları tespit edip gidermek.
‘‘Kanban’’ süreçlerine uygun proaktif malzeme alımını uygulayan firmalara, sürece uygun şekilde ürün temin etmek, aksayan tedarik alanlarını düzeltmek. Gerekli ise sürece uygun alternatiftedarikçiler bulmak ve devreye almak.